Bemutatkozás

A tanszék tevékenysége
A klasszikus és molekuláris növénygenetika, valamint a kertészeti növények e tudományterületekre építő nemesítése kiemelt jelentőségű századunkban. A tanszék által oktatott tantárgyak célja megismertetni a hallgatókat a klasszikus és modern genetika alaptörvényszerűségeivel, legújabb eredményeivel, aktuális trendjeivel. A téma iránt érdeklődő hallgatók a Genetika és Növénynemesítés valamint a Növényélettani és Növényi Biokémia Tanszékkel közösen gondozott Kertészeti biotechnológia és nemesítés szakirányon készíthetnek szakdolgozatot, és jelentkezhetnek a tanszék által gondozott Mezőgazdasági biotechnológus MSc szakra.
A Genetika és Növénynemesítés Tanszék fő kutatási területe a különböző kertészeti növények molekuláris markerezése, elsősorban SSR és génspecifikus technikákkal, valamint a biotikus és abiotikus stresszrezisztencia alapjainak feltárása, az ellenálló-képességgel összefüggő molekuláris és biokémiai markerek felhasználhatóságának jellemzése. Gyakorlati szempontból is kiemelkedő jelentőséggel bír a Rosaceae családba tartozó gyümölcsfáknál tapasztalt önmeddőség molekuláris hátterének kutatása, míg elméleti szempontból a csonthéjas gyümölcsfák egy új mozgó genetikai elemének (Falling Stones transzpozon) azonosítása hozott nemzetközi sikert a tanszék számára.
A kertészeti növények klasszikus és molekuláris nemesítési módszereinek fejlesztése. A Kar Kísérleti Üzemének területén kajszi nemesítése folyik. Több, itt előállított fajta állami elismerésben részesült.

magyar